Kontrollrumsbord

Kontrollrumsbord återfinns i miljöer där det ställs krav på ständig bemanning för övervakning och processtyrning. Tillsammans med övrig teknik bildar kontrollrumsbordet en helhet som ger operatören en överblick och en bra och ergonomiskt riktig arbetsmiljö. Dessa miljöer bemannas ofta 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året vilket ställer stora krav på utrustningen.

Utformningen av operatörens arbetsplats är en viktig faktor för att orka prestera under långa arbetspass och vi kan anpassa varje bord efter förutsättningarna i rummet och individens krav. Målet är alltid att skapa en bra arbetsmiljö för operatören, viktigt både för operatören men även för organisationen då en alert operatör gör ett bättre arbete. Utformar man arbetsplatsen rätt så blir operatören mer alert på den information som ges från monitorer och kringliggande system.

Vi levererar såväl standardlösningar som helt kundanpassade kontrollbord, helt enligt kundens önskemål. Såväl monitorer som datorer kan integreras direkt i kontrollbordet om så önskas. Vill man hellre skilja datorerna från kontrollrumsmiljön löser vi det enkelt med extenders oavsett avstånd. Datorutrustning kan då placeras tex i ett serverrum en bit bort. Vi har god kunskap om all den teknik som tillsammans med kontrollrumsbordet skapar en bra helhet. Bord, bild, extenders, switchar, ljud, larm osv.

Alla våra kontrollrumsbord kan levereras med elektrisk justering av höjd och distans. Detsamma gäller olika lösningar för monitorer. Justera en eller grupper av monitorer i höjd eller distans. Anpassningsmöjligheterna är stora och vi besöker er gärna för att på plats skapa oss en uppfattning av er miljö och sedan ta fram ett förslag som är anpassat till era krav. Vi vet hög kvalité i ett sådant här projekt betyder. Det innebär även snabba besked, leveranssäkerhet och tydliga ritningar innan ert beslut av lösning.

Vi provmonterar och testar alla bord innan leverans men det är först då kontrollrumsbordet används som dess verkliga kvalitet testas. Vi monterar därför även gärna er lösning på plats hos er för att garantera att allt fungerar så smidigt och effektivt som vi kommit överens om.

Många uppskattar oss även som samtalspartner vid om- eller nybyggnad av kontrollrum och övervakningscentraler Läs gärna mer om våra konsulttjänster inom området.

Helhetsleverantör

Utöver kontrollrumsbordet levererar vi gärna även all annan utrustning som behövs. Förvaringsmöbler, hurtsar, konferensbord, och inte minst operatörsstolar. Kontrollrumsstolar är en viktig del i en 24/7-miljö och avpassade till bordet ger dom en optimal ergonomi för operatören inför långa arbetspass. Läs mer om kontrollrumsstol.

Certifiering

Vår produktion är ISO 9001 certifierad vilket innebär att man arbetar i enlighet med fastställda normer och standarder för att säkerställa kvaliteten på våra produkter och tjänster. Våra produkter återfinns inom industri, pappersbruk, gruvor, räddningstjänst, polis, trafikledning, larmcentraler, m.fl.

Fråga oss gärna efter referenser. Välkommen att kontakta oss!

Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift